logo
  • 找資源
  • 找活動
  • 找故事
    HOT
  • 找場域
  • 加入社群

深度西班牙 的資源介紹

領域名稱:
資源類型:
年齡層:
標籤:
費用:

🎁 資源介紹

平生最大毛病為愛說實話, 視分享西班牙各種不為人知的資訊話題為維持精神健康的日課。 西國大嬸傳 大嬸不知何許人也,亦不用其姓字,宅於腦洞國中,引而為學焉。 聒噪多言,不愛正經,好啃書,必求爛梗,每有梗出,必專頁分享。性嗜幽默,業務忙碌,不能常出,網友知其毛病,或鼓勵而崩壞之。爛笑話講不停,旨在生活發洩,爽過即走,從不空奢成大咖也。言詞粗陋,廢文屢空話,處處開文章空票也。亦著文章還癮,頗顛視聽。忘懷業配,以此自豪。 茲若西國大嬸乎?酣觴寫臉書專頁以樂其志。無懷氏之民歟!葛天氏之民歟!

📌 你可能感興趣的資源